Statystyka


Dane statystyczne które przedstawiam poniżej opracowałem na podstawie pracy:
Jerzego Drogomira "Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)", tomy 1-3, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury żydowskiej w Tarnowie, S-CAN Wydawnictwo s.c. Tarnów 1999,2002,2005. Jedynym odstępstwem od tej reguły były dane dotyczące cmentarzy nr 22 i 23 w Jaśle. Dane dotyczące tych cmentarzy uzupełniono o 70 poległych wykazanych w pracy:
Kamila Ruszały "Trzy cmentarze z okresu I Wojny Światowej w Jaśle", Materiały z międzynarodowej konferencji ZNAKI PAMIĘCI II - śladami I Wojny Światowej, Wydawca: Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE, Gorlice 2008.

Przedstawione dane dotyczą stanu cmentarzy zaraz po ich powstaniu tak więc nie sumowano poległych jeśli cmentarze były później komasowane. Jako osobne cmentarze potraktowano również kwatery które występóją w niektóych przypadkach (np. Cieklin nr 14, Dąbrówka Szczepankowska nr 193). Sumaryczna liczba cmentarzy/kwater wyniosła więc 413. Całkowita liczba poległych, pochowanych na 400 cmentarzach wymienionych w pracach J. Drogomira i K. Ruszały wynosi 64 748 osób jednakże szersze dane, również wymienione w pracy J.D. i pochodzące z roku 1920 zawierające dodatkowo informacje z twierdzy Kraków i obszaru etapowego (cokolwiek to znaczy), mówią o 89 098 osobach. Na liczbę 64 tysięcy składa się następująca liczba przynależących do armii:

29 623 - austro-węgierskiej,
27 687 - rosyjskiej,
5 949 - niemieckiej,
137 - włoskiej (na cmantarzach: 388 Kraków Rakowice - 114, 350a Nowy Sącz - 14, 200 Tarnów - 9),
119 - polskiej (na cmantarzach: 388 Kraków Rakowice - 54, 350a Nowy Sącz - 44, 23 Jasło - 9, 327 Niepołomice - 8, 200 Tarnów - 2, 387 Kraków - 2),
21 - serbskiej (na cmantarzach: 350a Nowy Sącz - 12, 200 Tarnów - 4, 247 Szczucin - 2, 388 Kraków Rakowice - 1, 365 Tymbark - 1, 22 Jasło - 1),
2 - cywilów (na cmantarzu 22 Jasło),
1 - bułgrskiej (na cmantarzu 301 Rzegocina),
1 - czarnogórskiej (na cmantarzu 350a Nowy Sącz),
1 - francuskiej (na cmantarzu 388 Kraków Rakowice),
1 - węgierskiej (na cmantarzu 388 Kraków Rakowice),
1 - ukraińskiej (na cmantarzu 388 Kraków Rakowice),
1205 - nieznanej.

Z wyżej wymienionych znamy nazwiska 29 076 osób co stanowi 45% wszystkich pochowanych. Ilość pochowanych na pojedyńczych cmentarzach waha się od 1 do 4 942 (Kraków Rakowice), średnio na każdy cmentarz przypada więc 162 poległych (ta akurat liczba niewiele mówi gdyż zgodnie z tą metodologią każdy kto wychodzi na spacer z psem ma średni 3 nogi :-)).

Na poniższym wykresie przedstawiono histogram obrazujący jaka jest ilość cmentarzy na których pochowano konkretną liczbę żołnierzy (dla lepszej czytelności powiększono początkowy fragment wykresu). Jak należy czytać poniższy wykres. Otóż każdy ze słupków ma zakres 10 co oznacza, że w pierwszym słupku zawierają się cmentarze na których pochowano od 1 do 10 osob, w drugim od 11 do 20 itd. wysokość natomiast oznacza ile takich cmentarzy jest. Jak widać najwięcej jest cmentarzy na których pochowano od 30 do 40 żołnierzy - 37 szt. drugie w kolejności są cmentarze od 1 do 10 - 33 szt. Natomiast cmentarzy z liczbą pochowanych od 11 do 20 jest tylko 17. Widać również, że jest tylko 7 cmentarzy na których jest ok. 1000 i więcej poległych (zaznaczono je na wykresie, na cmentarzu 308 w Królówce pochowano 993 osoby). Zdecydowana większość cmentarzy to takie na których pochowano mniej niż 200 osób. Jest ich 327 sztuk co stanowi blisko 82% wyszystkich cmentarzy. Pochowano na nich łącznie 22 114 osób czyli 34% wszystkich pochowanych.

Statystyka wszystkich cmentarzy

Poniżej podobny wykres ale bardziej szczegółowy. Zakres ograniczono tylko do 200 ale każdy słupek odpowiada jednej liczbie pochowanych. Tak więc widać, że jest 8 cmentarzy na których pochowano 1 osobę są to cementarze: 321 Świnarów, 328 Niepołomice, 377 Krościenko, 380 Kokotów, 397 Podstolice, 398 Bieńczyce Dłubnia, 399 Prusy, 400 Prusy. Jest to największa liczba cmentarzy z dokładnie taką samą pochowanych, jest natomiast 7 cmentarzy na których pochowano 43 poległych.

Statystyka wszystkich cmentarzy