Fotografie cmentarzy z Wielkiej Wojny

"Brust gegen Brust haben wir gerungen
Hand im Hand werden wir auferstehen"

"Walczyli¶my pier¶ w pier¶,
zmartwychwstaniemy ramię w ramię"
Strona została przeniesiona na adres: siemiaszko.eu